Πρόσκληση στην 31η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην Λαμία

                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 31 (28-8-2017 )

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ