Πρόσκληση στην 30η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί την 21 Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30 21-8-2017

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ