Πρόσκληση στην 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις 07-05-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου, στα Καμένα Βούρλα