Πρόσκληση στην 2η Συνεδρίαση (Ειδική) Περιφερειακού Συμβουλίου – Λαμία 5 Μαρτίου 2017 – ώρα 18 : 00 μ. μ.

Πρόσκληση 2ης _Ειδικής_ Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας- 5-3-2017