Πρόσκληση στην 29η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.,στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ.Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία)

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ