Πρόσκληση στην 29η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017, στη Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29 _7-8-2017 _-1

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ