Πρόσκληση στην 28η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην Λαμία

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ