Πρόσκληση στην 27η(Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 24 Ιουλίου 2017, στη Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27 24-7-2017

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ