Πρόσκληση στην 25η(Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017,στη Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25 10-7-2017

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ