Πρόσκληση στην 25η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί την 25η Ιουνίου 2018, στη Λαμία

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ