Πρόσκληση στην 24η Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24 18-06-2018

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ