Πρόσκληση στην 23η Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί την 11η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην Λαμία

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ