Πρόσκληση στην 22η Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22_4-06-2018

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ