Πρόσκληση στην 21η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017, στην Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21 12-6-2017

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ