Πρόσκληση στην 21η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία)

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ