Πρόσκληση στην 20η(Έκτακτη) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση στην 20η(Έκτακτη) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου