Πρόσκληση στην 1η(Τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018, στη Λαμία

Πρόσκληση στην 1η(Τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας