Πρόσκληση στην 1η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στη Λαμία ην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1_ 3-1-2018

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ