Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (2018)

1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΣΕ 2018