Πρόσκληση στην 19η (Τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση στην 19η (Τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας