Πρόσκληση στην 19η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, στην Λαμία

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ