Πρόσκληση στην 18η(Τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πρόσκληση στην 18η συνεδρίαση