Πρόσκληση στην 18η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,την Δευτέρα 22 Μαίου 2017, στη Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18 22-5-2017

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ