Πρόσκληση στην 17η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στη Λαμία

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ