Πρόσκληση στην 17η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-17-25-4-2016

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ