Πρόσκληση στην 16η(Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 8 Μαίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. στην Αταλάντη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16 8-5-2017

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ