Πρόσκληση στην 16η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαϊου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”ίαση της Οικονομικής Επιτροπής,που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη , 12-05-2020, ώρα 10:00 π.μ.

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ