Πρόσκληση στην 15η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στη Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15_16-04-2018-1

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ