Πρόσκληση στην 13η (Τακτική )συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Μεγάλη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017, στην Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13 10-4-2017

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ