Πρόσκληση στην 12η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018, στη Λαμία

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ