Πρόσκληση στην 12η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018, στη Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12_19-03-2018

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ