Πρόσκληση στην 12η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης ‘’Skype’’

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ signed

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ