Πρόσκληση στην 12η (Τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πρόσκληση στην 12η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου