Πρόσκληση στην 10η(Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 05 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου (Π.Ε. Βοιωτίας)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_05-03-2018

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ