Πρόσκληση στην 18η (κατεπείγουσα) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας την Μ.Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 και ώρα 13:00 μ.μ.

                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Λαμία, 27-4-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                       Αριθμ. πρωτ.: (οικ.) 65178/795

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής

του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010

 

Ταχ. Δ/νση

Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες

 

Αρ. τηλεφ.

Αρ. FAX

E-mail

: Λ. Καλυβίων 2

: 35 132 Λαμία

: Ιππολύτη Μπαλκούρα

: Ζωή Σύψα

: 22313-54706-707

: 22313-54715

: oikon.epitropi@pste.gov.gr

 

 

ΠΡΟΣ: Συνημμένο πίνακα αποδεκτών

 

 

 

 

         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 18η (κατεπείγουσα) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 27 Απριλίου 2016, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία), προκειμένου να αποφασίσουμε επί του κάτωθι θέματος, με τη διαδικασία του επείγοντος:

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση α) δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη διοργάνωση του διεθνούς αγώνα Μηχανοκίνητου Αθλητισμού “SEAJETS ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2016” και β) ανάθεσης της διοργάνωσης.

(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).

 

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα και συγκαλείται με βάση το άρθρο 177 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 3, παρ.3 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι επιτακτικές ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως το μέλος που σας αναπληρώνει, προκειμένου να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  

 

 

 

 

                                                                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

                                                                    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

 

Αποδέκτες για ενέργεια:

 • Τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής,

κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι :

 1. Καραγιάννης Κων/νος
 2. Μπουρμάς Ηλίας
 3. Κάππος Ευστάθιος
 4. Ταγκαλέγκας Ιωάννης
 5. Φακίτσας Βασίλειος
 6. Γκικόπουλος Γεώργιος
 7. Γιαννόπουλος Αθανάσιος
 8. Αγγελέτος Ιωάννης

(με την παράκληση να ενημερώσουν τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας)

 • Δ/νση Διαφάνειας & Η.Δ.

(με την υποχρέωση της ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας)

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

 • Γραφείο Περιφερειάρχη
 • Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών
 • Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Σ.Ε.
 • Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας
 • Παρατάξεις Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας
 • Προϊστάμενοι Γενικών Δ/νσεων Π.Σ.Ε. (με την παράκληση να ενημερώσουν τους Προϊσταμένους των Δ/νσεων αρμοδιότητάς τους)
 • Δ/νση Οικονομικού Π.Σ.Ε.
 • Νομική Υπηρεσία Π.Σ.Ε.

 

Εσωτερική διανομή:

 • Δ/νση Διοίκησης

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-18-27-4-2016-ΕΚΤΑΚΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΤΗΣ-ΔΝΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-Π.Σ.Ε

ΕΓΓΡΑΦΟ-ΤΗΣ-ΔΝΣΗΣ-ΔΙΑ-ΒΙΟΥ-ΜΑΘΗΣΗΣ