Δημοσιοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση των ΦΠΓΣ (Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών)

63745_1365_20210330_eiserx_ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Σχολιάστε