Πρόσκληση στην 20η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-20-16-5-2016

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ