Πρόσκληση των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στην 7η (Τακτική) συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Μ. Δευτέρα 25 Απριλίου 2016

Πρόσκληση_7ης (Τακτικής) συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου