Πρόσκληση στην 40η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 40_15-10-2018-1

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ