Πρόγραμμα ψεκασμών για τα κουνούπια την εβδομάδα 6 – 10 Ιουλίου 2020