Πρόγραμμα ψεκασμών για τα κουνούπια την εβδομάδα 11 – 15 Μαΐου 2020