Αποσπάσματα αποφάσεων του Πρακτικού της 11ης Ειδικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε την 12-12-2018 (αριθμοί 357 και 358)

7ΧΝΘ7ΛΗ-ΑΤΝ- ΑΠΟΦΑΣΗ 357-2018

68Ψ07ΛΗ-ΡΥΙ - AΠΟΦΑΣΗ 358-2018