Αποσπάσματα αποφάσεων του Πρακτικού της 11ης Ειδικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε την 12-12-2018 (αριθμοί 357 και 358)