Αριθμός Πρακτικού 31, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 6ης Αυγούστου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας