Αριθμός Πρακτικού 37, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 19ης Νοεμβρίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας