Αριθµός Πρακτικού 6 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της 8ης Φεβρουαρίου 2016

Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Πλατεία Ελευθερίας 3, 1οςόροφος), σήμερα την8 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 138/7-9-2014 απόφαση τουΠεριφερειακού Συβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε