Αριθμός Πρακτικού 38, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 28ης Δεκεμβρίου 2015,της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας