Αριθμός Πρακτικού 5, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 1ης Φεβρουαρίου 2016, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΔ2Δ7ΛΗ-Ω8Β