Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 18ης Ιανουαρίου 2016, Αριθµός Πρακτικού 3 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο