Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 2ας Οκτωβρίου 2017, Αριθμός Πρακτικού 36 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 36