Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 19ης Ιουνίου 2017, Αριθμός Πρακτικού 22 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 22 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας