Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 29ης Μαίου 2017, Αριθμός Πρακτικού 19 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 19, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 29ης Μαίου 2017

Απόσπασμα Πρακτικού 19 29-5-2017, Θέμα Έκτακτο 4ο